Happy horse coaching farm

verbinding tussen mens en paard

Coaching

Coaching met paarden geeft zoveel meer!

Waar mensen vast lopen, gaan paarden verder. Zij laten feilloos zien waar de schoen wringt. 


Paarden hoeven geen heel verhaal te horen van de klant, zij hoeven niet te weten wat er allemaal in het verleden is gebeurd, paarden nemen jou zoals je bent op dit moment en geven duidelijk zichtbaar aan wat je belemmerd. 


Als kuddedieren scannen paarden elkaar voortdurend om te checken of elk kuddegenoot fit genoeg is om samen te vluchten als nodig. Is een soortgenoot niet lekker helpen paarden elkaar. 


Omdat onze paarden mij als onderdeel van de kudde beschouwen, zullen zij bijna altijd en vrijwel onmiddellijk, een nieuwe gast die ik meeneem naar het weiland, komen begroeten en scannen, desgewenst ook op afstand.


Onze paarden werken graag samen waardoor ik hun optimaal kan inzetten als co-therapeut om jou te helpen.

Als klant kom je met een bepaald thema, een bepaalde vraag of een bepaalde wens bij mij, daardoor heb je een concrete en voor de paarden voelbare en tastbare uitstraling bij je.


Op deze uitstraling gaat elk paard vrijwillig en op zijn eigen manier reageren omdat dit dus in zijn natuur zit! De paarden doen dit door lichaamstaal te gebruiken en ik kan die taal lezen en naar jou toe vertalen. Deze fijne ervaring wil ik graag met zoveel mogelijk mensen delen.  


Ik ben tevens actief als Systemisch paardencoach voor Capprili coaching & Training en equidocoach