Lessen met paarden(2 min. lezen)

Lessen met paarden geef ik aan mensen met een eigen paard, een verzorgpaard en/of een paardenwens. In deze lessen komt vrijwel altijd ook coaching aan bod; dit is onlosmakelijk verbonden met het geheel. Ik heb mij gespecialiseerd op lessen in vast en los grondwerk omdat dit de basis vormt voor het werken met paarden. Als er wederzijds begrip ontstaat in het grondwerk tussen mens en paard kunnen van daaruit alle andere vaardigheden verder ontwikkeld worden! 

De basis van mijn lessen is de communicatie via lichaamstaal van mens en paard. Paarden zijn vlucht en kudde dieren en beheersen een duidelijke vorm van met elkaar praten via lichaamstaal. Alleen zo kunnen paarden in het wild optimaal leven en overleven. In de gedomesticeerde wereld komt het vaak voor dat paarden niet begrepen worden of zich niet begrepen voelen en daardoor in opstand komen of ander ongewenst gedrag gaan vertonen. Zelden is dan echt sprake van dominant gedrag maar eerder van verzet of afsluiten uit frustratie.

In mijn lessen ga ik duidelijk en helder uitleggen hoe een paard zijn mens kan leren begrijpen en vice versa. Paarden zijn ook binnen onze samenleving kuddedieren en vinden het daardoor fijn om ergens bij te horen en gezien en gehoord te worden. De meeste paarden sluiten zich graag en vrijwillig bij de mens aan als zij onze boodschappen kunnen verstaan.

Door uitgebreide studies van in het wild levende paarden zijn veel inzichten gewonnen waarop ik mijn lessen baseer. Hierdoor wordt het mogelijk om de reacties en acties van paarden beter te begrijpen en er anders mee leren om te gaan. Een paard wat zich gezien en begrepen voelt zal veel eerder bereid zijn om samen met zijn mens een team te vormen en dingen samen te doen.