Visie en missie(3 min. lezen)

Onze visie
“Uitdragen dat er zoveel meer mogelijkheiden zijn om met paarden om te gaan en paarden te huisvesten dan de tot nu toe welbekende manier van gebaande paden.”

Door huidige leefomstandigheden, zoals een gejaagd en superdruk leven met grote prestatiedruk, raken mensen vaak ver verwijderd van de natuur en het dierenrijk. Toch zijn de aarde, de natuur,  lucht en water essentieel voor ons allemaal om een evenwichtig en gezond leven te kunnen leiden.

Hoe verder wij als mensen verwijderd raken van de natuur en alles wat leeft, des te meer wij het contact met onszelf verliezen. 90% van ons dagelijkse functioneren speelt in ons hoofd, met alle gevolgen van dien:

 • We raken het contact met ons eigen lichaam kwijt
 • We hebben niet meer door hoe we ademen
 • We drinken doorgaans veel te weinig water
 • We eten vaak bewerkt voedsel waar weinig natuurlijks in zit
 • We bewegen te weinig
 • We zijn (te) weinig nog buiten

Als gevolg daarvan:

 • Slapen we slecht
 • Ontwikkelen we allerlei welvaartsziektes
 • Verbergen wij vaak wie wij echt zijn
 • Raken we overwerkt 
 • Raken ook kinderen op steeds jongere leeftijd overprikkeld
 • Raakt het contact met onze aarde, de natuur en dieren vaak volledig uit het zicht

“Terug naar de basis” staat daarom bovenaan de lijst in onze visie. Weer meer naar buiten gaan, met volle teugen genieten van de natuur en de frisse lucht, volop ademen, weer waarnemen wat buiten ons om nog meer leeft op deze planeet en weer alles in een realistisch perspectief kunnen plaatsen.

Om een voorbeeld hiervoor te geven: als ik iets lekkers aan onze paarden wil geven, terwijl maar één van de zeven op dat moment dicht bij me staat, zal die ene met grote onrust en vrij lusteloos in het lekkers om-happen totdat de rest van onze kudde gearriveerd is. Pas dan gaan zij gezamenlijk volop genieten.

In mijn visie wordt het bewustzijn van de mens voor zichzelf en de leefomgeving weer wakker en helder met behulp van onze paarden!

Onze missie
“Uitdragen dat er zoveel meer mogelijkheiden zijn om met paarden om te gaan en paarden te huisvesten dan de tot nu toe welbekende manier van gebaande paden.”

Dat willen wij bij Happy Horse Coaching Farm bereiken door de mensen die hier komen de natuur, de dieren en de aarde te laten voelen. Hierdoor zullen zij bewuster dingen kunnen opnemen en bewuster gaan kijken. Wij willen onze bezoekers letterlijk wakker laten worden en wij willen dat ze weer leren open te staan voor alles wat er is.

Een belangrijk onderdeel van onze missie is het bewustzijn aan te scherpen voor het belang van onze kinderen, die onze toekomst zijn en een garantie kunnen bieden voor het voortbestaan van onze aarde, de natuur en alles wat leeft.

Met deze missie in het hart hopen wij de leefomstandigheden van paard en mens te kunnen optimaliseren en een steentje bij te kunnen dragen aan het voortbestaan van een gezonde leefruimte!