Happy Horse Coaching Farm

Wat doe ik

Mijn passie is het coachen en begeleiden van mijn cliënten, zodat ze inzichten krijgen, vaardigheden kunnen ontwikkelen en persoonlijk kunnen groeien. Zelf ben ik intuïtief en voel goed aan wat er gebeuren mag. Ik stem me af op jou. In al mijn trajecten.

Werkwijze bij al mijn trajecten

Het is belangrijk om goed af te stemmen, om duidelijk te krijgen wat de hulpvraag is. En daarom maak ik graag eerst kennis met je.

Het eerste contact kan zijn via het formulier op deze site en ook kan je me bellen.  We maken een afspraak om elkaar wat te leren kennen bij een kopje koffie of thee. Het is een vrijblijvende kennismaking. Het is al de eerste stap.

Als er een klik is plannen we samen een eerste afspraak in. We bespreken de mogelijkheden binnen mijn werkveld en ik kan je aangeven hoeveel sessie er nodig zullen zijn.

Neem voor een afspraak contact op.

De trajecten

Jongeren en jongvolwassenen coaching

Ik ben gespecialiseerd in kind en jongeren coaching. Het is niet voor niks dat twee van mijn paarden graag werken met kinderen en daar een fijngevoelige en ontwikkelde intuïtie voor hebben. Ik heb al samen met deze twee paarden,  veel kinderen weer op de rails gekregen. Daar waar ouders wanhopig waren en vertwijfeld naar een oplossing zochten terwijl ze niet serieus werden genomen door het reguliere circuit. Een zoektocht die veelvuldig eindigde met bijzondere resultaten. Die kleine wondertjes met groots effect.

Coaching voor kinderen en ouders

Kinderen, een hele kwetsbare groep die veiligheid en ook speelsheid nodig hebben,  mogen eerst bij mij en de dieren landen midden in de natuur. Spelenderwijs vertrouwen opbouwen, zichzelf mogen zijn, woorden kunnen geven aan hun pijn en problemen. In een veilige setting zonder dat de ouders in de buurt zijn. Het kind uit de wind houden.

En op een bepaald moment ook met de ouders of verzorgers er bij. Samen ervaren en leren en samen sterk  worden, sterker dan eerst. Ik geef de ouders tips en handvatten waarmee ze echt aan de slag kunnen. En als de ouders thuis vastlopen dan ben ik er met telefonisch contact of via whatsapp om weer beweging te krijgen waar het is vastgelopen. Begeleiding van het hele gezin, zodat iedereen ruimte ervaart en zich gezien en geholpen voelt. Ouders en kind.

Waardevol is het opstellen van het gezin van herkomst van beide ouders van het kind. De ouders komen dan voor een individuele sessie. Dit geeft inzichten in verborgen blokkades en daaruit voortvloeiende patronen van de ouders. Dan stel ik vervolgens alleen met ouders het huidige gezin op en als dat goed gaat nodig ik het huidige gezinnetje van het kind in kwestie uit.  Zodat dit uiteindelijk kan resulteren in een opstelling met de ouders en de kinderen. Een unieke en onderscheidende laatste stap in dit traject.

Emotieregulatie

Emoties zijn een belangrijk onderdeel van ons leven en soms lijkt het alsof je er geen vat meer op hebt. Samen werken we aan  inzichten en  strategieën om te leren om te gaan met stress, angst, boosheid en andere emoties. Je leert vaardigheden om weer in emotionele balans te komen.

1-op-1 coaching

Dit is een manier van persoonlijke begeleiding, individuele coaching. Ik ondersteun kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een systemisch manier van werken.  Het kan zijn om specifieke doelen te behalen, inzichten te krijgen, obstakels te overwinnen en te kijken naar de sterke punten en die gebruiken naar groei en leren. Ook hier zijn de co-trainers, de paarden, een onmisbare schakel. En altijd staat veiligheid en vertrouwen bovenaan.

In het systeemwerk worden dingen zichtbaar en klaart de lucht op omdat problemen benoemd kunnen worden en de emoties kunnen los komen zonder oordeel. Ik geef je handvatten hoe om te gaan met de uitdagingen van je leven, je leert keuzes maken, je leert je grenzen kennen en deze ook bewaken. Je staat stevig in je schoenen. En ik begeleid je tijdens de sessie met heldere duidelijke aanwijzingen. Ik laat je liefdevol in de spiegel kijken en je zal je realiseren wat het resultaat is als je niet gaat veranderen. Je krijgt oefeningen mee voor thuis, iets waar je wat mee kunt. Om te herhalen en te oefenen.

Zodat ook jij je sterk en gezien voelt en weer doelen hebt in je leven.

Familieopstellingen

Een bijzondere manier van systemisch werk zijn de familieopstellingen. Het geeft inzichten in de niet zichtbare dynamieken binnen familiesystemen. Het kan leiden tot diepgaande inzichten.

Het is mogelijk een familie op te stellen vanuit een individuele coaching of vanuit een familiesituatie met meerdere leden. Ik zal dan altijd gebruik maken van zogenaamde representanten. Dat kunnen voorwerpen zijn en ook de paarden zijn er vaak onderdeel van. Ik stem mij dan af op het veld zoals dat heet, op de energie die er dan is. En laat dan de heling, de beweging toe. Dat kan volledig non-verbaal zijn. In de stilte, in de ruimte die er dan ontstaat. Het werkt op een diep niveau om de dynamiek van emoties en relaties op deze wijze te verkennen; een diepte die met traditionele gesprekstherapie moeilijker is te bereiken.

Een familieopstelling is een cadeau voor jezelf, voor je voorouders en je kinderen en kleinkinderen. Is er bij jou beweging? Dan beweegt het hele systeem mee.

Vanwege mijn eigen en bijzondere manier van opstellen en invoelen in de gezinsdynamieken en de persoonlijke problemen in het gezin, wordt mijn hulp zeer regelmatig ingeroepen door collega therapeuten.

Paarden-coaching

Regelmatig maak ik gebruik van mijn team paarden. Ze zijn intuïtief en daardoor grote leermeesters.

We beginnen met kennismaken met de paarden. Ze staan op veilige afstand achter een zogenaamd draadje. Ik heb dan een aantal voorwerpen, speeltjes, waar de paarden dol op zijn. Ik laat jou er een paar kiezen en leg die op de grond. En dan ontvouwt zich een intuïtief veld. Samen met de paarden verbind ik me met jou, het veld en de problemen die er spelen en de beweging die er nodig is om heldere inzichten te krijgen. Het is makkelijk en gaat vanzelf.

Het is alsof er iedere keer wondertjes gebeuren.

Lees hier meer over de paarden en de bijzondere samenwerking in een coaching-sessie met hen.

Thuisbegeleiding

Regelmatig kom ik ook bij de gezinnen thuis, ter ondersteuning van het proces. En omdat ook school een belangrijke omgeving is voor het kind, is er de mogelijkheid om gesprekken te hebben met de Interne Begeleider of leerkracht. Ook kan ik op school komen en het kind observeren tijdens een les.

Tevens ben ik inzetbaar voor contact met de huisarts en andere instanties en werk daarmee samen om zo de situatie van het kind en de ouders te verbeteren en rust te brengen.

Coaching voor al je levensvragen

Heb je vragen over je leven, over je doelen of waarom het niet lukt wat je zo graag zou willen? Ik begeleid je met mijn coaching en gebruik daar verschillende technieken voor zodat je helderheid en inzicht kan krijgen. En altijd in een vertrouwde en veilige omgeving.

Opvoedkundig advies

Tijdens een traject zijn er vaak meerdere zorgprofessionals bij betrokken die hetzelfde doel hebben. Het kind, de jongere of de jongvolwassenen weer lekker in hun vel te laten zitten.  Tijdens of na een traject kan het fijn zijn voor de ouders om ondersteuning  en begeleiding te krijgen. Ik geef tips en handvatten, luister naar vragen die er spelen bij de ouder, zodat het thuis ook soepel gaat lopen en de band ouder – kind liefdevol versterkt gaat worden.

Integratie oefeningen ter ondersteuning en versterking

Het geleerde in de praktijk brengen. Soms kan dat lastig zijn en helpt het om gerichte oefeningen te krijgen.

Oefeningen op het gebied van

  • Emotie regulatie
  • Sociale vaardigheden
  • Balans en rust in je hoofd krijgen
  • Lichaamsbewustzijn
  • Voor jezelf opkomen

Tarieven

Het standaardtarief is € 80,00 per uur (excl. Btw)

Als je een traject bij mij volgt maken we van tevoren samen een plan met jouw doel als uitgangspunt. Daarin bespreken we het aantal sessies en de werkwijze.

Het is ook mogelijk in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit WMO of Jeugdzorg met gecontracteerde gemeenten De Wolden, Meppel, Hoogeveen, Westerveld, Coevorden en Emmen. Neem dan contact op met mij of met je huisarts of hulpverlener. Staat jouw gemeente er niet bij? Neem dan contact op met mij. Dan bekijk ik of ik met jouw gemeente een maatcontract kan afsluiten.

 

Gelijk een afspraak maken?